Cirkulär Ekonomi

Vi arbetar aktivt för att finna ny teknik som minimerar utsläpp och inte förbrukar vår omvärlds resurser.

att minimera Användande av PVC, styra återvinningsprocessen och kontrollera produktionslinjen är frågor vi brinner för.

 

Hållbarhet

Våra egna krav på hållbarhet ska vara högre än vad samhället kräver
Vår verksamhet ska präglas av en hög grad av miljömedvetenhet
Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete med målet att ständigt minska vår verksamhets miljöbelastning
Det innebär att: 

 • Vi ska identifiera och minimera miljöriskerna i vår verksamhet. 
 • Vi ska följa gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.
 • Vi ska ge vår personal grundläggande utbildning i miljökunskap. 
 • Vi ska aktivt arbeta för att öka miljömedvetenheten hos våra leverantörer
 • Vi ska optimera vår användning av energi, vatten och transporter.
 • Vi ska upprätta årliga miljömål. 

 

 

kvalitetspolicy

 • vår verksamhet ska genomsyras av kvalitetsambition och engagerade medarbetare
 • Pålitlighet och kompetens ska kunna förväntas av oss från kunder & samarbetspartners
 • Våra betalnings och bokföringsrutiner ska hanteras optimalt
 • Alla medarbetare bidrar till att förbättra och utveckla verksamheten
 • Vi ska ständigt sträva efter ny teknik och minimera resurspåverkan.